Graag groene stroom, maar niet te duur graag

In de Volkskrant is een ingezonden brief geplaatst van de hand van de directeur van Gezen, Evert van Voorthuysen.  Het is een reactie op een opinie-artikel van Peer de Rijk van de actiegroep voor duurzame energie WISE. Deze actiegroep maakt er terecht bezwaar tegen dat de Nederlandse overheid de doelstellingen voor het terugbrengen van de CO2-uitstoot behaalt door aanschaf van certificaten van groene stroom, in plaats van daadwerkelijk groene stroom op te wekken.

In de ingezonden brief wijst Van Voorthuysen er op dat hij, als Nederlandse belastingbetaler groene stroom wil die ook nog goedkoop is. Daarom zou het opwekken van echte groene stroom niet alleen in Nederland hoeven te gebeuren, maar zou het ook in zuidelijke landen met veel zonne-energie mogelijk moeten zijn.

Ingezonden brief in de Volkskrant van 17 december 2013

Ingezonden brief in de Volkskrant van 17 december 2013

Gezen-bestuurslid Pepijn van Kesteren bij DJ-100

Gezen is er trots op dat zijn bestuurslid Pepijn van Kesteren, in de DJ-100 is opgenomen. DJ-100 staat voor Duurzame Jonge 100, een overzicht van de meest inspirerende en innovatieve jonge mensen op het terrein van duurzaamheid.

Pepijn werkt bij McKinsey en is oprichter van het CSP Young Professionals Network. Lees hier over zijn nominatie voor de DJ-100.

Pepijn van Kesteren

Pepijn van Kesteren

SolarPACES 2013 Las Vegas: het verslag

De grote CSP-conferentie SolarPACES werd dit jaar van 17 tot en met 20 september gehouden in Las Vegas. Gezen-directeur Evert van Voorthuysen bezocht de conferentie en maakte een uitgebreid verslag.
Zijn belangrijkste conclusies zijn:

  1. CSP-centrales moeten altijd worden voorzien van opslagcapaciteit. Hierdoor kunnen zij een essentiële rol spelen bij het op duurzame wijze uit-middelen van de steeds
    grotere fluctuaties op het net door het toenemende aandeel van PV (de foto-voltaïsche zonnepanelen). Deze stabilisatie van het net moet nu door gascentrales worden gedaan.
  2. Solar Fuels, dat zijn brandstoffen die door middel van geconcentreerde zonnewarmte worden geproduceerd, zullen een belangrijke rol gaan spelen in een koolstof-arme wereldeconomie. Er moet nog zeer veel onderzoek en R&D hiervoor worden gedaan. Het belang hiervan wordt door de beleidsmakers volkomen onderschat, de budgetten voor dit onderzoek moeten met een factor 10 of meer omhoog.

Opvallend is de opkomst van CSP in de VS, en de ambitieuze doelstellingen van het Department of Energy op het gebied van de noodzakelijke kostendaling.

Het verslag van Solar PACES 2012 (Marrakesh, Marokko) vind u hier.

Het verslag van Solar PACES 2011 (Granada, Spanje) vind u hier.